Contact

Wanneer u contact op wilt nemen met de manege, kunt u dat doen door middel van een e-mail te sturen of te bellen.

Manege: “Stal Ebbers”
Alde Weteringweg 2
6573AZ Beek-Ubbergen
Tel/Fax: 024-6841267
E-Mail: manege.ebbers@gmail.com
Bedrijfs gegevens:
Rabo: NL36RABO0105194743
Postbank: NL09INGB0002169166
Handelsregister: KvK Arnhem; 10147869